DATU PERTSONALAK BABESTEA, DBEOren ARABERA

 

Egin klik hemen zure baimena aldatzeko.

Kudea Zerbitzuak, datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudia aplikatuz, jakinarazten du www.miweb.es webguneko inprimakien bidez jasotzen diren datu pertsonalak KUDEA >Servicios  zerbitzuen erabiltzaileen berariazko fitxategi automatizatuetan daudela.

Datu pertsonalak bildu eta modu automatizatuan tratatzearen helburua da harreman komertzialari eustea eta KUDEA >Servicios enpresaren informazioko, prestakuntzako, aholkularitzako eta beste jarduera batzuetako lanak gauzatzea.

Datu horiek arestian azaldutako helburua betetzeko behar diren entitateei baizik ez zaizkie lagako.

Kudea Zerbitzuak beharrezko neurriak hartu ditu datuen segurtasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio libreari dagokionez, eta Datuen Babeserako Lege Berria, 2018koa, indargabetuta.

Erabiltzaileak noiznahi erabili ahal izango ditu aipatutako Erregelamenduan (EB) onartutako atzipen-, aurkakotze-, zuzentze-, ezeztatze-, mugatze- eta eramangarritasun-eskubideak. Erabiltzaileak berak erabil ditzake eskubide horiek, posta elektronikoz, Iinfo@kudeaservicio.com helbidean.

Erabiltzaileak adierazi du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta horiek eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartu du, eta aldaketen berri emango dio Kudea Servicios elkarteari.

 

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua:

Zertarako erabiliko ditugu zure datu pertsonalak?

 

KUDEA >Servicios saioan, zure datu pertsonalak Web gunearen bidez tratatuko ditugu, helburu hauekin:

  • Eskatutako informazioa helbidean dauden inprimakien bidez bidaltzea.
  • Buletinak (newsletterrak) eta sustapenen eta/edo sektoreko publizitatearen jakinarazpen komertzialak bidaltzea.

Gogorarazten dizugu edozein bidetatik eta edozein unetan bidal dezakezula merkataritza-jakinarazpenak, goian adierazitako helbidera mezu elektroniko bat bidalita.

Erregistro horien eremuak nahitaez betetzekoak dira, eta ezinezkoa da adierazitako helburuak betetzea datu horiek ematen ez badira.

 

Bildutako datu pertsonalak zenbat denboraz gordetzen dira?

Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak irauten duen bitartean gordeko dira, edo ez bada eskatzen, eta emandako zerbitzuengatik legezko erantzukizunak sor daitezkeen bitartean.

 

Legitimazioa:

Zure datuen tratamendua hori legitimatzen duten oinarri juridiko hauekin egiten da:

KUDEA >Servicios zerbitzuak informatzeko eta/edo kontratatzeko eskaera. Zerbitzu horien baldintzak eta baldintzak kasu guztietan zure eskura jarriko dira, kontratua egin aurretik.

  • Baimen librea, berariazkoa, informatua eta zalantzarik gabea, pribatutasun-politika hau zure eskura jartzen dizugunez gero. Hori irakurri ondoren, ados bazaude, adierazpen baten bidez edo baiezko ekintza argi baten bidez onar dezakezu, horretarako jarritako lauki bat markatuta.
  • Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo oker edo osatu gabe egiten baduzu, ezin izango dizugu zure eskaerari erantzun, eta ezinezkoa izango zaizu eskatutako informazioa ematea edo zerbitzuak kontratatzea.

 

Hartzaileak:

Datuak ez zaizkio Kudea Servicios ez den beste inori jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezik.

 

Tratamendu-arduradun garen aldetik, honako zerbitzu-hornitzaile hauek ditugu kontratatuak, eta konpromisoa hartu dugu, kontratatzen den unean, datu-babesaren arloko araudi- eta aplikazio-xedapenak betetzeko:

* Oharra: hurrengo orrialdearen edukia ikusteko, aldez aurretik tratamenduaren arduradunak bete beharko dira. Izapide hori “ARDURADUNAK” fitxan egin dezakezu, eta, ondoren, “Arduradun berria” botoian klik egin.

 

Zerbitzuen erabiltzaileek bildutako datuak

Erabiltzaileak datu pertsonalak dituzten fitxategiak ostatu partekatuko zerbitzarietan sartzen baditu, Kudea Servicios ez da DBEOren erabiltzaileak ez betetzearen erantzule izango.

 

Datuen berrezarpena LSSIren arabera

Kudea Servicios andreak jakinarazi duenez, datuak ostatatzeko zerbitzua eman zuenez gero, eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritakoaren arabera, gutxienez 12 hilabetez eutsi behar zaio zerbitzuan hasitako datuen jatorria eta zein unetan dagoen identifikatzeko ezinbesteko informazioari. Datu horiek berragertzeak ez du eraginik komunikazioen sekretuan, eta ikerketa kriminal baten esparruan edo segurtasun publikoa babesteko bakarrik erabili ahal izango dira. Horretarako, epaileen, auzitegien edo Ministerioaren eskura jarriko dira.

Datu pertsonalak babesteko araudian xedatutakoaren arabera jakinaraziko zaizkie datuak Estatuko Indar eta Kidegoei.

Jabetza intelektualaren eskubideak www.kudeaservicios.es

Kudea Servicios da autore, jabetza intelektual, industrial, “know how” eta beste eskubide guztien titularra. Eskubide horiek guztiak www.miweb.es webgunearen edukiekin eta bertan eskaintzen diren zerbitzuekin lotuta daude, bai eta horiek ezartzeko eta horiekin zerikusia duen informazioarekin ere.

 

Ez da onartzen www.miweb.es webgunearen eduki osoak edo partzialak erreproduzitzea, argitaratzea eta/edo erabat pribatua ez den erabilera, aldez aurretik eta idatziz baimena eman ezean.

 

Softwarearen jabetza intelektuala

Erabiltzaileak errespetatu egin behar ditu Kudea Zerbitzuak elkarteak bere esku jarritako hirugarrenen programak, doakoak eta/edo erabilera publikokoak baitira.

Kudea Servicios enpresak softwarearen beharrezko ustiapen eta jabetza intelektualeko eskubideak ditu.

Erabiltzaileak ez du eskubiderik edo lizentziarik hartzen kontratatutako zerbitzuagatik, ez zerbitzua emateko behar den softwarearen gainean, ez eta zerbitzuaren jarraipenari buruzko informazio teknikoaren gainean ere, kontratatutako zerbitzuak betetzeko beharrezkoak diren eskubide eta lizentzien kasuan izan ezik, horiek irauten duten bitartean bakarrik.

Kontratua betetzen ez den jarduera orotarako, erabiltzaileak Kudea Servicios enpresaren idatzizko baimena beharko du. Erabiltzaileak ezin izango du Kudea Servicios enpresaren zerbitzarien konfigurazioa, egitura eta fitxategiak eskuratu, aldatu eta ikusi, eta bere gain hartuko du zerbitzarietan eta segurtasun-sistemetan gertatzen den edozein gorabeheraren ondoriozko erantzukizun zibila eta penala, arduragabekeriaz edo maltzurkeriaz jokatzearen ondorioz.

 

Edukien jabetza intelektuala

Kudea Servicios enpresak ematen dituen zerbitzuen jabetza intelektualari buruzko legeriaren aurkako erabilera probatuko da, eta bereziki:

  • Espainiako legeen kontrakoa den edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituen erabilera.
  • Kudea Zerbitzuen iritziz indarkeria, lizunkeria, abusuzkoa, ilegala, arrazazkoa, xenofoboa edo difamaziozkoa den edozein eduki argitaratzea edo transmititzea.
  • Crack-ak, programen serie zenbakiak edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak urratzen dituen beste edozein eduki.
  • Beste erabiltzaile batzuen datu pertsonalak jaso eta/edo erabiltzea, haien berariazko baimenik gabe edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduan, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalak tratatzeari eta horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, xedatutakoa urratuz.

Domeinuko posta-zerbitzaria eta posta elektronikoko helbideak nahi ez den mezu masiboa bidaltzeko erabiltzea.

 

Erabiltzaileak erantzukizun osoa du bere webgunearen edukiaz, transmititutako eta gordetako informazioaz, hipertestuko loturez, hirugarrenen aldarrikapenez eta jabetza intelektualari, hirugarrenen eskubideei eta adingabeen babesari buruzko legezko ekintzez.

Erabiltzailea erantzule da on line zerbitzuaren funtzionamenduarekin, merkataritza elektrikoarekin, egile-eskubideekin, ordena publikoari eustearekin eta Internet erabiltzeko printzipio unibertsalekin zerikusia duten lege eta erregelamenduei dagokienez.

 

Erabiltzaileak kalte-ordaina emango dio Kudea Servicios elkarteari Kudea Servicios delakoaren egozpenak erabiltzailearenak izan daitezkeen kausaren batean eragindako gastuengatik, zerbitzu-sariak eta defentsa juridikoaren gastuak barne, baita behin betikoa ez den erabaki judizial baten kasuan ere.

 

 

Informazioaren babesa

Kudea Servicios enpresak bere zerbitzarietan ostatatutako edukien segurtasun-kopiak egiten ditu, baina ez da arduratzen erabiltzaileek datuak galdu edo nahi gabe ezabatzeaz. Era berean, ez du bermatzen erabiltzaileek ezabatutako datuen erabateko ordezkapena; izan ere, datu horiek ezabatu eta/edo aldatu egin daitezke azken segurtasun-kopiatik igarotako denboran.

Eskainitako zerbitzuek, backup-eko zerbitzu espezifikoek izan ezik, ez dute barne hartzen Kudea Servicios enpresak egindako segurtasun-kopietan gordetako edukien aldaketa, baldin eta kopia hori erabiltzaileari egotz badakioke; kasu horretan, berreskurapenaren konplexutasunaren eta bolumenaren araberako tarifa zehaztuko da, betiere erabiltzaileak onartu ondoren.

Ezabatutako datuak zerbitzuaren prezioan sartuko dira, baldin eta edukia Kudea Servicios delakoari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik galtzen bada.

 

Merkataritza-komunikazioak

IGZL aplikatuz. ez du bidaliko Kudea komunikaziorik posta elektronikoaren edo beste komunikabide elektroniko baliokide baten bidezko publizitate- edo sustapen-zerbitzuak, baldin eta aldez aurretik ez badira eskatu edo hartzaileek berariaz baimendu.

 

Aldez aurretik kontratuzko harremana duten erabiltzaileen kasuan, Kudea Servicios enpresak baimena izango du Kudea Servicios enpresaren produktu edo zerbitzuei buruzko jakinarazpen komertzialak bidaltzeko, hasieran bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak badira.

Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna egiaztatu ondoren, informazio komertzialik ez bidaltzeko eska dezake Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren bidez.

 

KUDEA > Servicios

info@kudeaservicios.com